Archiwum - Przetargi

15 kwietnia 2008 08:09 | Przetargi

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na konserwację sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pniewy (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). 1.Przedmiot zamówienia: Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego na...

czytaj więcej »

02 kwietnia 2008 08:01 | Przetargi

Przetarg na dzierżawę części działki nr 191/13 o powierzchni 1600 m2 położonej w Osieczku

Wójt Gminy Pniewy ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na Dzierżawę na okres 30 lat części działki nr 191/13 o powierzchni 1600 m2 – zabudowanej murami po dawnym młynie, dla której urządzona jest księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Grójcu –...

czytaj więcej »

31 marca 2008 08:25 | Przetargi

Dostawa tłucznia i destruktu asfaltowego.

D.K.7040/40/08 Pniewy, 2008-03-26 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Dostawa tłucznia i destruktu asfaltowego Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr...

czytaj więcej »

12 października 2007 00:42 | Przetargi

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków opartych na technologii osadu czynnego w indywidualnych gospodarstwach domowych we wsiach TOMASZÓWKA I DĄBRÓWKA na terenie gminy Pniewy

In-2213/49/07 Pniewy, 2007-10-11 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/49/07. Nazwa zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków opartych na technologii osadu czynnego w indywidualnych gospodarstwach domowych we wsiach...

czytaj więcej »

13 sierpnia 2007 00:42 | Przetargi

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wólka Załęska.

1.Wykonanie remontu cząstkowego istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 100 kg/m2 (14 Mg). 2.Oczyszczenie i skropienie bitumem istniejącej podbudowy w ilości 7000,00 m2. 3.Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 50 kg/m2 (350Mg). 4.Wykonanie...

czytaj więcej »

01 sierpnia 2007 00:42 | Przetargi

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wólka Załęska.

Dr.7040/56/2007 Pniewy, 2007-07-13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Dr.7040/56/2007. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej we wsi Wólka Załęska Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz....

czytaj więcej »

27 lipca 2007 00:42 | Przetargi

Zakup i dostawa tłucznia na remonty dróg na terenie gminy Pniewy.

Dr7040/63/07 Pniewy, 2007-07-27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Dr7040/63/07. Nazwa zadania: Zakup i dostawa tłucznia na remonty dróg na terenie gminy Pniewy. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych...

czytaj więcej »

27 lipca 2007 00:42 | Przetargi

Dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum i Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie gminy Pniewy na potrzeby szkół na terenie gminy Pniewy.

In-2213/43/2007 Pniewy, 2007-07-27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/43/2007. Nazwa zadania: Dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum i Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie gminy Pniewy na potrzeby szkół na terenie...

czytaj więcej »

18 lipca 2007 00:42 | Przetargi

Modernizacja Dróg Gminnych w Miejsowościach: Pniewy-Jeziora-Nowina, Michrówek, Przęsławice.

Dr.7040/58/2007 Pniewy, 2007-07-18 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Dr.7040/58/2007. Nazwa zadania: Modernizacja Dróg Gminnych w Miejsowościach: Pniewy-Jeziora-Nowina, Michrówek, Przęsławice. Działając na podstawie art....

czytaj więcej »

02 lipca 2007 00:42 | Przetargi

Zakup i dostawa tłucznia na remont dróg.

Dr.7040/52/07 Pniewy, 2007-07-02 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Dr.7040/52/07. Nazwa zadania: Zakup i dostawa tłucznia na remont dróg. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006...

czytaj więcej »