Miesięcznik Moje Pniewy ::Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01.07.2020 - 30.06.2021, numer konta::Od 1 września 2020r. odbiór odpadów z Woli Pniewskiej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dla Rejonu nr 1, czyli we wtorki.

Archiwum - Komunikaty

01 lipca 2008 08:13 | Komunikaty

SPRAWOZDANIE Z OTWARCIA OFERT NA OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ W 2008 R. ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

SPRAWOZDANIE Z OTWARCIA OFERT NA OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ W 2008 R. ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

czytaj więcej »

26 lutego 2008 00:35 | Komunikaty

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2008 Wójta Gminy Pniewy z dnia 26 lutego 2008 roku Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Wójt Gminy Pniewy ogłasza...

czytaj więcej »

12 listopada 2007 00:35 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSIACH DĄBRÓWKA I TOMASZÓWKA

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/49/07. Nazwa zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków opartych na technologii osadu czynnego w indywidualnych gospodarstwach domowych we...

czytaj więcej »

07 września 2007 00:35 | Komunikaty

Ogłoszenie o wyborze naqjkorzystniejszej oferty.

Dr.7040/65/07 Pniewy, 2007-09-07 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Dr.7040/65/07. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej we wsi Wólka Załęska. 1. Działając na podstawie art. 92 ust....

czytaj więcej »

17 sierpnia 2007 00:35 | Komunikaty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dr.7040/58/07 Pniewy, 2007-08-13 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Dr.7040/58/07. Nazwa zadania: Modernizacja dróg w miejscowościach: Michrówek, Pniewy – Jeziora-Nowina,...

czytaj więcej »

17 sierpnia 2007 00:35 | Komunikaty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dr.7040/63/07 Pniewy, 2007-08-13 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Dr.7040/58/07. Nazwa zadania: Dostawa mieszanki tłucznia do stabilizacji mechanicznej dróg na terenie gminy Pniewy w...

czytaj więcej »

17 sierpnia 2007 00:35 | Komunikaty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

In-2213/43/2007 Pniewy, 2007-08-13 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:In-2213/43/2007. Nazwa zadania: Dostawa goracych posiłków składających się z dwóch dań w ilości nie mniejszej...

czytaj więcej »

16 sierpnia 2007 20:53 | Komunikaty

KONKURS

czytaj więcej »

16 sierpnia 2007 20:53 | Komunikaty

Konkurs

Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2007 Wójta Gminy Pniewy z dnia 16 sierpnia 2007r. KONKURS na realizację zadań publicznych w 2007 r. przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003...

czytaj więcej »

16 sierpnia 2007 00:35 | Komunikaty

KONKURS na realizację zadań w Domu Ludowym w miejscowości Konie

Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2007 Wójta Gminy Pniewy z dnia 16 sierpnia 2007r. KONKURS na realizację zadań publicznych w 2007 r. przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003...

czytaj więcej »