Miesięcznik Moje Pniewy ::Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01.07.2020 - 30.06.2021, numer konta::Od 1 września 2020r. odbiór odpadów z Woli Pniewskiej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dla Rejonu nr 1, czyli we wtorki.

Archiwum - Aktualności

02 kwietnia 2008 08:22 | Aktualności

Oczyszczalnie przydomowe

Na przełomie roku 2007/2008 Urząd Gminy Pniewy wykonał dziewięć sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych we wsiach: Dąbrówka (5 szt.), Tomaszówka (3 szt.), Jeziora (1 szt.). W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono na wykonawcę firmę „Krzysztof...

czytaj więcej »

05 grudnia 2007 00:29 | Aktualności

Drogi-Dąbrówka

Przejechanie drogą powiatową przez wieś Dabrówka graniczyło z cudem.Na szczęście jest to już historia . Teraz przez wieś biegnie nowo wyremontowana droga. Modernizacji drogi powiatowej nr 34111 Sadków-Dąbrówka na odcinku 1,4 km. dokonał wspólnie Powiat Grójecki z Gminą Pniewy i komitetem...

czytaj więcej »

05 grudnia 2007 00:29 | Aktualności

Inwestycje 2

W Z.O.Z w Pniewach wykonano modernizacje instalacji C.O. polegającej na wymianie kotła centralnego ogrzewania. Nowy kocioł ma zainstalowaną automatykę pogodową. W kotłowni wymieniono również cała instalacje elektryczną. Inwestycja ta pozwoli zmniejszyć koszty centralnego ogrzewania,...

czytaj więcej »

05 grudnia 2007 00:29 | Aktualności

Drogi -Wólka Załęska

W miejscowości Wólka Załęska przebudowano drogę na odcinku 2 km. Koszt inwestycji wyniósł 200 000 pln .Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał dotacje celową wnioskowaną przez Gminę Pniewy zgodnie z Samorządowym Instrumentem Wsparcia Rozwoju Mazowsza -komponent C „Mazowiecki Instrument...

czytaj więcej »

04 grudnia 2007 00:29 | Aktualności

Inwestycje 1

W tym roku Urząd gminy zmodernizował trzy kolejne drogi gminne we wsiach: Michrówek, Jeziora Nowina i drogę Przęsławice -Tomaszówka. Remont polegał na położeniu nawierzchni emulsyjno-grysowej. Koszt inwestycji to 159 908 zł Kwota ta została wydana z budżetu gminy. Został zakupiony tłuczeń...

czytaj więcej »

30 listopada 2007 00:29 | Aktualności

Sportowe święto

W dniu 10 listopada 2007r. o godz. 1600 w Strażnicy OSP Kruszew odbyła się uroczystość wręczenia nagród w związku z zakończeniem rozgrywek Gminnej Ligi Piki Nożnej. W imprezie wzięli udział Prezes PZPN – Michał Listkiewicz, Wójt Gminy Pniewy – Wiesław Nasiłowski, Przewodnicząca...

czytaj więcej »

15 listopada 2007 00:29 | Aktualności

Ludowy Klub Sportowy

Nasza drużyna piłkarska” LKS PNIEWY” trenowana przez Mariusza Kotańskiego w składzie : Orzechowski Rafał (kapitan) Kaczmarczyk Jarosław Dynowski Krzysztof Rybicki Adam Opara Andrzej Sałaciński Adam Bloch Sławomir Łeszczyński Jacek Strózik Paweł Dusza Stanisław Szeląg...

czytaj więcej »

09 listopada 2007 20:50 | Aktualności

Inwestycje wykonane przez UG

Modernizacje drogi powiatowej nr 34111 Sadków-Dąbrówka na odcinku 1,4 km. Koszt inwestycji 240 000 pln. Jest to jedna z większych inwestycji na terenie gminy Pniewy. Zadanie realizowane było wspólnie z komitetem społecznym mieszkańców (wkład 12 000pln)oraz powiatem. W miejscowości...

czytaj więcej »

08 listopada 2007 00:29 | Aktualności

PSP w Jeziorze ma swego Patrona

-------PSP w Jeziorze ma swego Patrona Największym wydarzeniem w historii szkoły było nadanie imienia ojca Kazimierza Wyszyńskiego w dniu 26. 10. 2007 r. W uroczystości udział wzięli: Przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz Kuratorium Oświaty. Nie zabrakło także...

czytaj więcej »

21 grudnia 2006 20:50 | Aktualności

Zarządzenie Wójta w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy Pniewy

Zarządzeniem NR 24/2006 Wójta Gminy Pniewy z dnia 09 grudnia 2006r. wprowadza się następujące zmiany w godzinach urzędowania od 1.02.2007 r. Urzędu Gminy Pniewy: poniedziałek – czwartek 7:30 - 15:30 piątek 10:00 - 18:00 Treść zarządzenia jest publikowana w BIP, w zakładce Prawo...

czytaj więcej »