Przetargi

02 lipca 2018 17:47 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum i Publicznych Szkołach podstawowych na terenie gminy Pniewy.

Załącznik nr 2 do regulaminu

 

Urząd Gminy Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

 

Znak sprawy: In.271.9.2018                                                          Pniewy, 02.07.2018 r.

 

 

………………………………………..

………………………………………..

.……………………………………….

.……………………………………….

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum i Publicznych Szkołach podstawowych na terenie gminy Pniewy.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa gorących posiłków składających się z dwóch dań (zupa i drugie danie) w przybliżonej ilości  20 posiłków dziennie dla dzieci w dni nauki szkolnej do Publicznego Gimnazjum w Kruszewie, Publicznej Szkole Podstawowej w Kruszewie, Publicznej Szkole Podstawowej w Karolewie, Publicznej Szkole Podstawowej w Jeziorze, Publicznej Szkole Podstawowej w Ciechlinie,                            w godzinach rannych zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem lub po uzgodnieniu                             z dyrektorami szkół.

1. Posiłek powinien być przygotowany ze świeżych i pełnowartościowych produktów oraz estetycznie wydany.

2. Posiłek powinien składać się z gotowego produktu białkowego najlepiej pochodzenia zwierzęcego (mięso, ryba. ser, drób ).

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za dostarczenie dekadowego jadłospisu. Sporządzone przez wykonawcę jadłospisy powinien być urozmaicony i różnorodny a także zawierać, wartości energetyczne przygotowanych przez wykonawcę posiłków. Jadłospis ten powinien być dostarczony w ostatni dzień dekady jadłospisu poprzedniego.

4. Proces przygotowania posiłków, dostarczenia i wydania musi być zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie żywienia zbiorowego.

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i zgodność z warunkami jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

6. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu umowy.

7. Posiłki muszą być przygotowywane przez osoby posiadające zaświadczenie lekarskie z badań przeprowadzonych do celów sanitarno – epidemiologicznych.

8. Posiłki będą przygotowywane w zakładzie spełniającym wymagania higieniczno-sanitarne dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze.

9. Posiłki do szkół należy dostarczać w ramach kosztów własnych.

10. Posiłki powinny być dostarczone w termosach hermetycznie zamkniętych, na które wykonawca przedłoży zamawiającemu odpowiednie atesty, certyfikaty oraz samochodem przystosowanym do przewozu żywności.

11. Posiłki muszą być sporządzane w dniu dostawy, dostarczone gorące, świeże.

12. Wykonawca zobowiązuje się nie stosować gotowych potraw konserwowych.

13. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym z tzw. punktach zbiorowego żywienia, posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności.

14. O każdej zmianie ilości posiłków dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik będzie Wykonawcę informował telefonicznie lub na piśmie.

15. W przypadku zmniejszenia ilości posiłków w stosunku do zakładanej, Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.

16. Dostarczone posiłki przyjmował będzie przedstawiciel szkoły.

17. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania próbek posiłków do celów sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Posiłki dla dzieci w wieku szkolnym będą dostarczane od 04.09.2018 r. do 18.06.2019 r.

Cena ofertowa to cena za jeden posiłek (zestaw dań).

Ilość posiłków może ulec zmianie ze względu na ilość dożywianych dzieci.

 

CPV:

55523100-3 – usługi w zakresie posiłków szkolnych,

55524000-9 – usługi dostarczania posiłków do szkół

 

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

III Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

a)      złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem ) na Formularzu Oferty                w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 (sekretariat) do dnia 16.07.2018 r. do godz. 12:00

b)      opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

Zapytanie ofertowe na Dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum i Publicznych Szkołach podstawowych na terenie gminy Pniewy.”

Znak sprawy: In.271.9.2018”

IV Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Sławomir Wyszyński tel. 48 668 64 24 w. 108, Wiolanta Czajkowska tel. 48 668 64 24 85

 

Przeczytano: 141 razy.| Wydrukuj|Do góry