Przetargi

18 czerwca 2018 17:46 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.7.2018. Nazwa zadania: Dostawa tłucznia kamiennego na potrzeby gminy Pniewy w 2018 roku

In.271.7.2018

Pniewy, 2018-06-18

 

 

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.7.2018.  Nazwa zadania: Dostawa tłucznia kamiennego na potrzeby gminy Pniewy w 2018 roku

 

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Gmina Pniewy informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 186 515,41 zł

W terminie do dnia 2018-06-15 złożono następujące oferty:

Złożone oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              KRUSZYWOSORT PPHU Wiktor Siadaczka

Adres wykonawcy:              ul. Marglowa 83, 26-600 Radom

Cena netto:                   64,00 zł/t

Cena brutto:                  78,72 zł/t

Inne informacje podlegające odczytaniu: termin wykonania: 25.09.2018 r.

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              MADURA Gierasińska Anna

Adres wykonawcy:              Kowala-Kolonia 12B, 26-624 Kowala

Cena netto:                   50,90 zł/t

Cena brutto:                  62,60 zł/t

Inne informacje podlegające odczytaniu: termin wykonania: 25.09.2018 r.

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:              P.H.U. DAW-TRANS DUO Dawid Podstawka

Adres wykonawcy:              Kostomłoty Drugie ul. Bugajska 77, 26-085 Miedziana Góra

Cena netto:                   57,50 zł/t

Cena brutto:                  70,73 zł/t

Inne informacje podlegające odczytaniu: termin wykonania: 25.09.2018 r.

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy mogą wykorzystać wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, będący załącznikiem do niniejszej Informacji.

 

Załącznik:

1. wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

 

 

 

Wiesław Nasiłowski

Wójt Gminy Pniewy

Przeczytano: 161 razy.| Wydrukuj|Do góry