Przetargi

08 czerwca 2018 14:32 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.5.2018. Nazwa zadania: Przebudowa i remont dróg w gm. Pniewy

In.271.5.2018

Pniewy, 2018-06-08

 

 

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.5.2018. Nazwa zadania: Przebudowa i remont dróg w gm. Pniewy

 

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Gmina Pniewy informuje, co następuje:

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

812 812,15 zł

 

 

W terminie do dnia 2018-06-08 złożono następujące oferty:

 

Złożone oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Nr zadania:                   1

Cena netto:                   108 712,20 zł

Cena brutto:                  133 716,00 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Nr zadania:                   2

Cena netto:                   32 586,06 zł

Cena brutto:                  40 080,85 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:              BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Nr zadania:                   3

Cena netto:                   18 146,25 zł

Cena brutto:                  22 319,88 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:              BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Nr zadania:                   4

Cena netto:                   22 176,00 zł

Cena brutto:                  27 276,48 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy

 

Lp.:                          5

Nazwa wykonawcy:              BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Nr zadania:                   5

Cena netto:                   403 906,69 zł

Cena brutto:                  496 805,22 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy

 

Lp.:                          6

Nazwa wykonawcy:              ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Nr zadania:                   1

Cena netto:                   163 927,20 zł

Cena brutto:                  201 630,46 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy

 

Lp.:                          7

Nazwa wykonawcy:              ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Nr zadania:                   2

Cena netto:                   43 096,05 zł

Cena brutto:                  53 008,14 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy

 

Lp.:                          8

Nazwa wykonawcy:              ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Nr zadania:                   3

Cena netto:                   24 517,60 zł

Cena brutto:                  30 156,65 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy

 

Lp.:                          9

Nazwa wykonawcy:              ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Nr zadania:                   4

Cena netto:                   31 185,00 zł

Cena brutto:                  38 357,55 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy

 

Lp.:                          10

Nazwa wykonawcy:              ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Nr zadania:                   5

Cena netto:                   587 203,13 zł

Cena brutto:                  722 259,85 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy mogą wykorzystać wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, będący załącznikiem do niniejszej Informacji.

 

Załącznik:

1. wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

 

 

Wiesław Nasiłowski

Wójt Gminy Pniewy

Przeczytano: 141 razy.| Wydrukuj|Do góry