Przetargi

06 czerwca 2018 14:23 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Remont łazienek Strażnicy OSP Konie.

Urząd Gminy Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

 

Znak sprawy: In.271.8.2018                                                          Pniewy, 06.06.2018r.

 

 

………………………………………..

………………………………………..

.……………………………………….

.……………………………………….

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Remont łazienek Strażnicy OSP Konie.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie remontu będzie obejmować wymianę instalacji hydraulicznej, elektrycznej , wymianę terakoty, glazury oraz armatury w pomieszczeniach sanitarnych – łazienkach  w budynku strażnicy OSP Konie w m. Konie, gm. Pniewy, pow. grójecki. Szczegółowy opis zamierzenia w załączonym kosztorysie „ślepym”, który należy po uzupełnieniu załączyć do oferty. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

CPV 45453000-7        Roboty remontowe i renowacyjne

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

Termin wykonania od dnia podpisania umowy do dnia 3.08.2018 r. Termin 3.08.2018 r. jest traktowany jako maksymalny.  Kolory, wzory materiałów na ściany czy podłogi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

III Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

a)      złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem ) na Formularzu Oferty          w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 (sekretariat) do dnia 14.06.2018 r.  do godz. 12:00

b)      opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Zapytanie ofertowe na remont łazienek Strażnicy OSP Konie”.

Znak sprawy: In.271.8.2018”

IV Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Mirosław Szmalec, Sławomir Wyszyński

 

Przeczytano: 152 razy.| Wydrukuj|Do góry