Przetargi

18 maja 2018 11:34 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: In.271.4.2018, nazwa zadania: „Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni emulsyjno - grysowej i asfaltowej na terenie Gminy Pniewy”

In.271.4.2018

Pniewy, 05.04.2018 r.

 

 

Gmina Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

 

INFORMACJA O WYNIKU

 

 

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: In.271.4.2018, nazwa zadania: „Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni emulsyjno - grysowej i asfaltowej na terenie Gminy Pniewy”

Gmina Pniewy informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

Technologie Drogowe „DRO-REM” s.c. Jakub Jaworski Marcin Karcz, ul. Zofii Holszańskiej 5A, 26-600 Radom,

która zaproponowała najniższą cenę.

Z firmą tą zostanie podpisana umowa zgodnie z warunkami zapytania ofertowego. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Dziękuję za złożenie oferty.

osoba do kontaktów:

stanowisko                 inspektor

imię i nazwisko          Mirosław Szmalec

tel.                              48 668 64 24 w. 108

fax.                             48 668 64 24 w. 117  

w terminach               w godzinach pracy zamawiającego

 

 

Wiesław Nasiłowski

Wójt Gminy Pniewy

Przeczytano: 148 razy.| Wydrukuj|Do góry