Przetargi

11 grudnia 2018 14:52 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Wywóz odpadów stałych z nieruchomości użyteczności publicznej na terenie Gminy Pniewy w roku 2019”

Urząd Gminy Pniewy Pniewy, dnia 11.12.2018 r. Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: R.Oś.6232.8.2018 Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Wywóz odpadów stałych z nieruchomości...

czytaj więcej »

10 grudnia 2018 14:18 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pniewy w roku 2019 oraz zapewnienie im opieki w schronisku”

Urząd Gminy Pniewy Pniewy, dnia 10.12.2018 r. Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: R.Oś.6140.12.2018 Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pniewy...

czytaj więcej »

07 grudnia 2018 15:15 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.17.2018. Nazwa zadania: Budowa ścieżki edukacyjno – kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy

Pniewy, 2018-12-07 In.271.17.2018 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.17.2018. Nazwa zadania: Budowa ścieżki edukacyjno – kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy Działając na podstawie...

czytaj więcej »

06 grudnia 2018 12:54 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.20.2018. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy

Pniewy, 2018-12-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.20.2018. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo...

czytaj więcej »

05 grudnia 2018 15:22 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na: „Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Pniewy w roku 2019”

Zamawiający Gmina Pniewy Pniewy, dnia 05.12.2018 r. Pniewy 2 05-652 Pniewy NIP: 797-205-65-81 Znak sprawy: R.Oś.6140.11.2018 Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Świadczenie usług weterynaryjnych,...

czytaj więcej »

30 listopada 2018 13:46 | Przetargi

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.17.2018. Nazwa zadania: Budowa ścieżki edukacyjno - kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy

In.271.17.2018 Pniewy, 2018-11-30 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.17.2018. Nazwa zadania: Budowa ścieżki edukacyjno - kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z...

czytaj więcej »

29 listopada 2018 15:34 | Przetargi

Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Pniewy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projekt grantowy pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

In.271.19.2018 Pniewy, 29.11.2018 r. Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) określonego...

czytaj więcej »

26 listopada 2018 17:44 | Przetargi

INFORMACJA O WYNIKU postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r. Dostawa sprzętu do gabinetu dentystycznego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie gmina Pniewy.

In.271.18.2018 Pniewy, 26.11.2018 r. Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) określonego...

czytaj więcej »

23 listopada 2018 15:42 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Pniewy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projekt grantowy pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.19.2018 Pniewy, 23.11.2018r. Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Pniewy w ramach Programu...

czytaj więcej »

20 listopada 2018 15:24 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r. Dostawa sprzętu do gabinetu dentystycznego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie gmina Pniewy.

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.18.2018 Pniewy, 20.11.2018r. Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci...

czytaj więcej »