Przetargi

12 lutego 2019 10:16 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie dokumentacji technicznej, projektów i kosztorysów na przebudowę budynku szkoły oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia szkolne w Karolewie dz. nr 157 gmina Pniewy

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.1.2019 Pniewy, 12.02.2019 r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. ...

czytaj więcej »

12 lutego 2019 09:15 | Przetargi

Informacja o wyniku postępowania numer sprawy: R.Oś.6230.1.2019, nazwa zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy w roku 2019”

R.Oś.6230.1.2019 Pniewy, 11.02.2019 r. Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) określonego...

czytaj więcej »

17 stycznia 2019 15:24 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy w roku 2019”

Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Pniewy, 17.01.2019 r. Znak sprawy: R.Oś.6230.1.2019 Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających...

czytaj więcej »

17 stycznia 2019 15:22 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Numer sprawy: In.271.22.2018. Nazwa zadania: Budowa ścieżki edukacyjno -kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy

In.271.22.2018 Pniewy, 2019-01-17 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.22.2018. Nazwa zadania: Budowa ścieżki edukacyjno -kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy Działając na podstawie...

czytaj więcej »

08 stycznia 2019 15:15 | Przetargi

INFORMACJA O WYNIKU postępowania, numer sprawy: In.271.23.2018, nazwa zadania: „Dostawa materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby Urzędu Gminy Pniewy w 2019 r.”

In.271.23.2018 Pniewy, 08.01.2019 r. Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) określonego...

czytaj więcej »

07 stycznia 2019 17:22 | Przetargi

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.22.2018. Nazwa zadania: Budowa ścieżki edukacyjno - kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy

In.271.22.2018 Pniewy, 2019-01-07 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.22.2018. Nazwa zadania: Budowa ścieżki edukacyjno - kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia...

czytaj więcej »

07 stycznia 2019 12:44 | Przetargi

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA do wspólnej realizacji wniosku o dofinansowanie projektu NIE CZEKAM NA TO CO MI LOS DA

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA do wspólnej realizacji wniosku o dofinansowanie projektu NIE CZEKAM NA TO CO MI LOS DA w ramach naboru pozakonkursowego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa...

czytaj więcej »