Przetargi

10 czerwca 2019 17:32 | Przetargi

Informacja o wyniku w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie dokumentacji technicznej, projektów i kosztorysów na przebudowę i adaptację pomieszczeń punktu przedszkolnego na żłobek w Kruszewie dz. nr 149 gmina Pniewy

Informacja o wyniku w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie dokumentacji technicznej, projektów i kosztorysów na przebudowę i adaptację pomieszczeń punktu przedszkolnego na żłobek w Kruszewie dz. nr 149 gmina Pniewy

czytaj więcej »

10 czerwca 2019 17:29 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa kamiennego i destruktu asfaltowego na potrzeby gminy Pniewy część 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa kamiennego i destruktu asfaltowego na potrzeby gminy Pniewy część 3

czytaj więcej »

10 czerwca 2019 16:53 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.20.2019. Nazwa zadania: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania fragmentu szkoły podstawowej (pom. mieszkalnych) z przeznaczeniem na punkt przedszkolny(parter) oraz na pomieszczenia szkolne (piętro) dz. nr 157 w Karolewie gmina Pniewy

Pniewy, 2019-06-10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.20.2019. Nazwa zadania: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania fragmentu szkoły podstawowej (pom. mieszkalnych) z przeznaczeniem na punkt przedszkolny(parter)...

czytaj więcej »

05 czerwca 2019 09:10 | Przetargi

Informacja o unieważnieniu postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowaniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, numer sprawy: In.271.17.2019, nazwa zadania: Wycinka drzew i krzewów wraz z usunięciem karp rosnących na działkach o nr ewid. 60,61 w obrębie geodezyjnym Budki Petrykowskie gmina Pniewy

Informacja o unieważnieniu postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowaniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, numer sprawy: In.271.17.2019, nazwa zadania: Wycinka drzew i krzewów wraz z usunięciem karp rosnących na działkach o...

czytaj więcej »

04 czerwca 2019 14:56 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Wycinka drzew i krzewów wraz z usunięciem karp rosnących na działkach o nr ewid.60 i 61 w obrębie geodezyjnym Budki Petrykowskie gmina Pniewy.

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.19.2019 Pniewy, 04.06.2019 r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. ...

czytaj więcej »