Przetargi

19 kwietnia 2019 07:41 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.6.2019. Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki

In.271.6.2019 Pniewy, 2019-04-18 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.6.2019. Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt....

czytaj więcej »

17 kwietnia 2019 13:18 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.3.2019. Nazwa zadania: Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pniewy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.3.2019. Nazwa zadania: Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pniewy

czytaj więcej »

12 kwietnia 2019 09:32 | Przetargi

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Pniewy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projekt grantowy pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Pniewy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projekt grantowy pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”...

czytaj więcej »

10 kwietnia 2019 14:29 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.8.2019. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilczoruda położonej w Gminie Pniewy

Pniewy, 2019-04-10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.8.2019. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilczoruda położonej w Gminie Pniewy Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29...

czytaj więcej »

09 kwietnia 2019 14:27 | Przetargi

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.6.2019. Nazwa zadania: Dostawa fabryczne nowej koparko - ładowarki

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.6.2019. Nazwa zadania: Dostawa fabryczne nowej koparko - ładowarki

czytaj więcej »

08 kwietnia 2019 17:34 | Przetargi

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.5.2019. Nazwa zadania: Budowa ścieżki edukacyjno - kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy

Pniewy, 2019-04-08 In.271.5.2019 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.5.2019. Nazwa zadania: Budowa ścieżki edukacyjno - kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z...

czytaj więcej »