Przetargi

04 sierpnia 2015 15:06 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.08.2015. Nazwa zadania: Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym na drodze w miejscowości Kocerany, Dąbrówka - Daszew, Kolonia Jurki - Przęsławice, Cychry, Kruszew - Wola Pniewska

Pniewy, 2015-08-04 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.08.2015. Nazwa zadania: Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym na drodze w miejscowości Kocerany, Dąbrówka...

czytaj więcej »

21 lipca 2015 14:45 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.07.2015. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze w miejscowości Wilczoruda Parcela i Michrów Stefów.

Pniewy, 2015-07-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.07.2015. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze w miejscowości Wilczoruda Parcela i Michrów Stefów. ...

czytaj więcej »

17 lipca 2015 09:07 | Przetargi

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Michrowie oraz dokończenie budowy ogrodzenia.

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.06.2015 Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Michrowie oraz dokończenie...

czytaj więcej »

15 lipca 2015 09:05 | Przetargi

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego Gminy Pniewy

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego Gminy Pniewy Wójt Gminy Pniewy ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami...

czytaj więcej »

08 lipca 2015 09:29 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.05.2015. Nazwa zadania: Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pniewy i odwóz po tych samych trasach po zajęciach szkolnych - w ramach zamkniętych przewozów

Pniewy, 2015-07-08 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.05.2015. Nazwa zadania: Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pniewy i odwóz po tych samych...

czytaj więcej »

02 lipca 2015 12:27 | Przetargi

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum i Publicznych Szkołach podstawowych na terenie gminy Pniewy.

Załącznik nr 2 do regulaminu Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.04.2015 Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum i Publicznych...

czytaj więcej »

01 czerwca 2015 15:00 | Przetargi

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na sporządzenie/uaktualnienie gminnego programu opieki nad zabytkami wraz z kartami gminnej ewidencji zabytków Gminy Pniewy

Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na sporządzenie/aktualizację: Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pniewy, o którym mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami...

czytaj więcej »

26 maja 2015 14:52 | Przetargi

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Adaptację pomieszczeń magazynowych na archiwum w budynku Urzędu Gminy Pniewy i budynku Straży Gminnej oraz remont pokoju nr 12.

Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Adaptację pomieszczeń magazynowych na archiwum w budynku Urzędu Gminy Pniewy i budynku Straży Gminnej oraz remont pokoju nr 12. I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem...

czytaj więcej »

12 maja 2015 11:03 | Przetargi

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni emulsyjno-grysowej i asfaltowej.

Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni emulsyjno-grysowej i asfaltowej. I. Opis przedmiotu zamówienia Wykonanie remontów cząstkowych dróg o...

czytaj więcej »

05 maja 2015 08:42 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.03.2015. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy

Pniewy, 2015-05-05 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.03.2015. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia...

czytaj więcej »