Przetargi

20 grudnia 2016 12:27 | Przetargi

Zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Wywóz odpadów stałych z nieruchomości użyteczności publicznej na terenie Gminy Pniewy w roku 2017

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: R.Oś.6233.6.2016 Pniewy, dnia 20.12.2016 r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. ...

czytaj więcej »

20 grudnia 2016 11:02 | Przetargi

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby urzędu gminy Pniewy.

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.10.2016 Pniewy, 19.12.2016 r. Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym...

czytaj więcej »

16 grudnia 2016 07:45 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pniewy oraz zapewnienie im opieki w roku 2017

Urząd Gminy Pniewy Pniewy, 15.12.2016 r. Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: R.Oś.6140.18.2016 ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ...

czytaj więcej »

14 grudnia 2016 15:00 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Pniewy w 2017 r.

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.9.2016 Pniewy, 14.12.2016 r. Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy...

czytaj więcej »

05 grudnia 2016 17:13 | Przetargi

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby urzędu gminy Pniewy.

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.7013.50.2016 Pniewy, 05.12.2016 r. Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym...

czytaj więcej »

23 listopada 2016 13:26 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.07.2016. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.07.2016. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych...

czytaj więcej »

14 listopada 2016 15:57 | Przetargi

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.07.2016. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.07.2016. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy. W załączeniu pełna treść informacji.

czytaj więcej »

04 listopada 2016 14:49 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.07.2016. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy

Pniewy, 2016-11-04 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.07.2016. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo...

czytaj więcej »

18 lipca 2016 10:53 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu Wójt Gminy Pniewy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: w obrębie Jeziora gm. Pniewy: Nieruchomość niezabudowana, nr ewidencyjny 227 o pow. 0,19 ha, w ewidencji gruntów oznaczona jest symbolem: Ls V (lasy) Cena...

czytaj więcej »

13 lipca 2016 15:15 | Przetargi

Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pniewy i odwóz po tych samych trasach po zajęciach szkolnych - w ramach zamkniętych przewozów.

Pniewy, 2016-07-12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.06.2016. Nazwa zadania: Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pniewy i odwóz po tych samych...

czytaj więcej »