Przetargi

20 lipca 2017 12:18 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert na: Dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum i Publicznych Szkołach podstawowych na terenie gminy Pniewy.

Załącznik nr 2 do regulaminu Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.04.2017 Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum i Publicznych...

czytaj więcej »

17 maja 2017 08:26 | Przetargi

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni emulsyjno-grysowej i asfaltowej.

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: Dr.721.23.2017MS Pniewy, 16.05.2017r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. ...

czytaj więcej »

24 kwietnia 2017 16:59 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.3.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej na drogach gminy Pniewy.

Pniewy, 2017-05-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.3.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej na drogach gminy Pniewy. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

czytaj więcej »

04 kwietnia 2017 12:19 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie operatów wodnoprawnych dla oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Pniewy oraz Kruszew na terenie Gminy Pniewy

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: R.Oś.7021.5.2017 Pniewy, dnia 03.04.2017 r. Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Opracowanie operatów wodnoprawnych dla oczyszczalni...

czytaj więcej »

27 marca 2017 15:15 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.1.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy.

Pniewy, 2017-03-27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.1.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z...

czytaj więcej »

03 marca 2017 08:55 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Pniewy w roku 2017

Urząd Gminy Pniewy Pniewy, 01.03.2017 r. Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: R.Oś.6140.2.2017 ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ...

czytaj więcej »

16 lutego 2017 12:41 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Pniewy w roku 2017

Urząd Gminy Pniewy Pniewy, 16.02.2017 r. Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: R.Oś.6140.1.2017 ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ...

czytaj więcej »

11 stycznia 2017 15:10 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy w roku 2017

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Pniewy, 09.01.2017 r. Znak sprawy: R.Oś.6230.1.2017 (2) ……………. ……………. ……………. Zaproszenie do składania ofert Zapraszamy Państwa Firmę...

czytaj więcej »

21 grudnia 2016 12:47 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości użyteczności publicznej na terenie Gminy Pniewy w roku 2017

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: R.Oś.6233.7.2016 Pniewy, dnia 20.12.2016 r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. ...

czytaj więcej »