Przetargi

06 czerwca 2018 14:23 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Remont łazienek Strażnicy OSP Konie.

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.8.2018 Pniewy, 06.06.2018r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. ...

czytaj więcej »

04 czerwca 2018 16:41 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.7.2018. Nazwa zadania: Dostawa tłucznia kamiennego na potrzeby gminy Pniewy w 2018 roku.

Pniewy, 2018-06-04 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.7.2018. Nazwa zadania: Dostawa tłucznia kamiennego na potrzeby gminy Pniewy w 2018 roku. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

czytaj więcej »

23 maja 2018 13:31 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.6.2018. Nazwa zadania: Modernizacja lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny w Domu Nauczyciela w Jeziorze.

Pniewy, 2018-05-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.6.2018. Nazwa zadania: Modernizacja lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny w Domu Nauczyciela w Jeziorze. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia...

czytaj więcej »

21 maja 2018 12:55 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.2.2018. Nazwa zadania: Modernizacja lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny w Domu Nauczyciela w Jeziorze

In.271.2.2018 Pniewy, 2018-05-18 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.2.2018. Nazwa zadania: Modernizacja lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny w Domu Nauczyciela w Jeziorze Działając na podstawie...

czytaj więcej »

18 maja 2018 11:34 | Przetargi

INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: In.271.4.2018, nazwa zadania: „Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni emulsyjno - grysowej i asfaltowej na terenie Gminy Pniewy”

In.271.4.2018 Pniewy, 05.04.2018 r. Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) określonego...

czytaj więcej »

17 maja 2018 14:51 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.5.2018. Nazwa zadania: Przebudowa i remont dróg w gm. Pniewy.

Pniewy, 2018-05-17 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.5.2018. Nazwa zadania: Przebudowa i remont dróg w gm. Pniewy. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień...

czytaj więcej »

10 maja 2018 11:32 | Przetargi

Zaproszenie do składania ofert na : Opracowanie dokumentacji technicznej, projektów, kosztorysów i audytów energetycznych niezbędnych w procesie ubiegania się o dofinansowanie z RPOWM 2014-2020 w ramach Poddziałania 4.3.1 Ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej - Typ projektu - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych.

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.3.2018 Pniewy, 8.05.2018 r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. ...

czytaj więcej »

07 maja 2018 17:41 | Przetargi

Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni emulsyjno-grysowej i asfaltowej.

Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.4.2018 Pniewy, 07.05.2018r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. ...

czytaj więcej »

27 kwietnia 2018 11:31 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.2.2018. Nazwa zadania: Modernizacja lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny w Domu Nauczyciela w Jeziorze.

Pniewy, 2018-04-30 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.2.2018. Nazwa zadania: Modernizacja lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny w Domu Nauczyciela w Jeziorze. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia...

czytaj więcej »

06 kwietnia 2018 07:49 | Przetargi

INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: R.Os.6230.1.2018, nazwa zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy w roku 2018”

R.Oś.6230.1.2018 Pniewy, 05.04.2018 r. Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn....

czytaj więcej »