Przetargi

13 sierpnia 2018 16:34 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.12.2018. Nazwa zadania: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+"

Pniewy, 2018-08-13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.12.2018. Nazwa zadania: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień...

czytaj więcej »

08 sierpnia 2018 15:03 | Przetargi

Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pniewy i odwóz po tych samych trasach po zajęciach szkolnych.

Pniewy, 2018-08-08 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.11.2018. Nazwa zadania: Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pniewy i odwóz po tych samych...

czytaj więcej »

07 sierpnia 2018 10:15 | Przetargi

Ogłoszenie o przetargu Wójt Gminy Pniewy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: działki nr 208/2 w obrębie Wola Pniewska, gm. Pniewy

Ogłoszenie o przetargu Wójt Gminy Pniewy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: działki nr 208/2 w obrębie Wola Pniewska, gm. Pniewy: Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0450 ha, w ewidencji gruntów oznaczona jest symbolem: R V. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi...

czytaj więcej »

24 lipca 2018 14:25 | Przetargi

INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: In.271.9.2018, nazwa zadania: „Dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum i Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie gminy Pniewy”.

In.271.9.2018 Pniewy, 24.07.2018 r. Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) określonego...

czytaj więcej »

02 lipca 2018 17:47 | Przetargi

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum i Publicznych Szkołach podstawowych na terenie gminy Pniewy.

Załącznik nr 2 do regulaminu Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Znak sprawy: In.271.9.2018 Pniewy, 02.07.2018 r. ……………………………………….. ……………………………………….. .………………………………………. .………………………………………. ...

czytaj więcej »

22 czerwca 2018 15:24 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.5.2018. Nazwa zadania: Przebudowa i remont dróg w gm. Pniewy

In.271.5.2018 Pniewy, 2018-06-21 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.5.2018. Nazwa zadania: Przebudowa i remont dróg w gm. Pniewy 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1...

czytaj więcej »

18 czerwca 2018 17:46 | Przetargi

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.7.2018. Nazwa zadania: Dostawa tłucznia kamiennego na potrzeby gminy Pniewy w 2018 roku

In.271.7.2018 Pniewy, 2018-06-18 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.7.2018. Nazwa zadania: Dostawa tłucznia kamiennego na potrzeby gminy Pniewy w 2018 roku Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia...

czytaj więcej »

14 czerwca 2018 14:12 | Przetargi

INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: In.271.8.2018, nazwa zadania: „Remont łazienek Strażnicy OSP Konie”.

In.271.8.2018 Pniewy, 14.06.2018 r. Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) określonego...

czytaj więcej »

08 czerwca 2018 14:32 | Przetargi

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.5.2018. Nazwa zadania: Przebudowa i remont dróg w gm. Pniewy

In.271.5.2018 Pniewy, 2018-06-08 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.5.2018. Nazwa zadania: Przebudowa i remont dróg w gm. Pniewy Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo...

czytaj więcej »

08 czerwca 2018 12:31 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.2.2018. Nazwa zadania: Modernizacja lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny w Domu Nauczyciela w Jeziorze

In.271.6.2018 Pniewy, 2018-06-08 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.2.2018. Nazwa zadania: Modernizacja lokalu mieszkalnego na punkt przedszkolny w Domu Nauczyciela w Jeziorze Działając na podstawie...

czytaj więcej »