Komunikaty

06 kwietnia 2018 07:48 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: R.Os.6230.1.2018, nazwa zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy w roku 2018”

R.Oś.6230.1.2018

Pniewy, 05.04.2018 r.

 

 

Gmina Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

 

INFORMACJA O WYNIKU

 

 

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: R.Os.6230.1.2018, nazwa zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy w roku 2018”

Gmina Pniewy informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

 

Greenland Technology Paweł Lewandowski, ul. Skoroszewska 5/63,
02-495 Warszawa,

 

która zaproponowała najniższą cenę.

 

Z firmą tą zostanie podpisana umowa zgodnie z warunkami zapytania ofertowego. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

Dziękuję za złożenie oferty.

 

osoba do kontaktów:

stanowisko                 inspektor

imię i nazwisko          Małgorzata Stykowska 

tel.                              48 668 64 24 w. 105

fax.                             48 668 64 24 w. 117  

w terminach               w godzinach pracy zamawiającego

 

 

 

 

 

Wiesław Nasiłowski

Wójt Gminy Pniewy

 

Przeczytano: 911 razy.| Wydrukuj|Do góry