Komunikaty

20 listopada 2017 17:06 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Pniewy, dn. 20.11.2017

GG.6845.3.17

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU

 

            Komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Pniewy Zarządzeniem nr 38/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. informuje, że w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbył się przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej na okres 10 lat stanowiącej własność Gminy Pniewy, położonej w miejscowości Pniewy, oznaczonej jako działka nr 24/8 o pow. 0,96 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr RA1G/00051267/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grójcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza za dzierżawę gruntu wynosiła netto 300,00 zł. rocznie (trzysta zł. 00/100 netto rocznie).

Do dnia 15 listopada 2017r. jeden podmiot dokonał wpłaty wadium w wysokości 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt zł. 00/100)

Do przetargu dopuszczono jeden podmiot.

W wyniku przetargu opisaną wyżej nieruchomość wydzierżawił Pan Mariusz Sitarek za cenę roczną netto 310,00 złotych 00/100. Była to najwyższa cena osiągnięta w przetargu.

 

                                                                                Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                                                                 Małgorzata Luciak.

Przeczytano: 320 razy.| Wydrukuj|Do góry