Komunikaty

07 listopada 2017 10:42 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Pniewy, dn. 07.11.2017

GG.6840.2.1.17

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU

 

            Komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Pniewy Zarządzeniem nr 33/2017 z dnia 30 października 2017 r. informuje, że w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pniewy, położonej w miejscowości Jeziora, oznaczonej jako działka nr 256 o pow. 0,20 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr RA1G/00038652/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grójcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza za sprzedaż gruntu wynosiła netto 54.900,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset zł. 00/100 netto).

Do dnia 2 listopada 2017r. jeden podmiot dokonał wpłaty wadium w wysokości 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy zł. 00/100)

Do przetargu dopuszczono jeden podmiot.

W wyniku przetargu opisaną wyżej nieruchomość nabył Pan Banaszek Grzegorz za cenę 55.900,00 zł. netto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100 netto). Była to najwyższa cena osiągnięta w przetargu.

 

                                                                                Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                                                                 Małgorzata Luciak.

Przeczytano: 334 razy.| Wydrukuj|Do góry