Komunikaty

08 listopada 2017 13:59 | Komunikaty

Ogłoszenie

Pniewy, dnia 08 listopada 2017r.

 GG.6840.5.2017

Ogłoszenie

Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku poz. 2147) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490) informuję, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 60 i 61 o łącznej pow. 2,0280 ha położonych w miejscowości Budki Petrykowskie, gm. Pniewy, pow. grójecki, woj. mazowieckie nie odbył się z powodu nie spełnienia podstawowego warunku, wpłaty wadium w wyznaczonym terminie.

 

 

                                                                                       

 

                                                                               Przewodniczący Komisji Przetargowej 

  Małgorzata Luciak

Przeczytano: 426 razy.| Wydrukuj|Do góry