Komunikaty

13 kwietnia 2017 14:05 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: R.Oś.7021.5.2017, nazwa zadania: Opracowanie operatów wodnoprawnych dla oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Pniewy oraz Kruszew na terenie Gminy Pniewy

R.Oś.7021.5.2017

Pniewy, 12.04.2017 r.

 

 

Gmina Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

 

INFORMACJA O WYNIKU

 

 

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: R.Oś.7021.5.2017, nazwa zadania: „Opracowanie operatów wodnoprawnych dla oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Pniewy oraz Kruszew na terenie Gminy Pniewy”, Gmina Pniewy informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę cenową złożoną przez firmę:

 

Projektowanie i Nadzory Tadeusz Zalewski i S-ka, ul. Józefa Piłsudskiego 6B
lokal 15, 05-600 Grójec.

  

Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

Dziękuję za złożenie oferty.

 

osoba do kontaktów:

stanowisko                           inspektor

imię i nazwisko                    Małgorzata Stykowska 

tel.                                          48 668 64 94/29/58 w. 105

fax.                                         48 668 64 94/29/58 w. 117  

w terminach                         w godzinach pracy zamawiającego

 

 

 

 

 

Wiesław Nasiłowski

Wójt Gminy Pniewy

 

Przeczytano: 674 razy.| Wydrukuj|Do góry