Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

18 kwietnia 2017 15:24 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.1.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy

In.271.1.2017

Pniewy, 2017-04-18

 

 

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.1.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy

 

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Gmina Pniewy informuje, co następuje:

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
1 738 066,93 zł

 

W terminie do dnia 2017-04-18 złożono następujące oferty:

 

Złożone oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              "ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Nr zadania:                   1

Cena netto:                   282 262,66 zł

Cena brutto:                  347 183,07 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu: (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 36 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              "ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Nr zadania:                   2

Cena netto:                   51 215,03 zł

Cena brutto:                  62 994,49 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu: (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 36 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          3

Nazwa wykonawcy:              "ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Nr zadania:                   3

Cena netto:                   165 078,56 zł

Cena brutto:                  203 046,63 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu: (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 36 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

 

Lp.:                          4

Nazwa wykonawcy:              "ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Nr zadania:                   4

Cena netto:                   187 812,46 zł

Cena brutto:                  231 009,32 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu: (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 36 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          5

Nazwa wykonawcy:              "ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Nr zadania:                   5

Cena netto:                   242 080,89 zł

Cena brutto:                  297 759,49 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu: (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 36 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          6

Nazwa wykonawcy:              "ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Nr zadania:                   6

Cena netto:                   177 895,74 zł

Cena brutto:                  218 811,76 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu: (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 36 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          7

Nazwa wykonawcy:              "ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Nr zadania:                   7

Cena netto:                   123 557,24 zł

Cena brutto:                  151 975,41 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu: (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 36 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          8

Nazwa wykonawcy:              "ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Nr zadania:                   8

Cena netto:                   226 734,32 zł

Cena brutto:                  278 883,21 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu: (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 36 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          9

Nazwa wykonawcy:              "ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Nr zadania:                   9

Cena netto:                   199 801,00 zł

Cena brutto:                  245 755,23 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu: (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 36 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          10

Nazwa wykonawcy:              "ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Nr zadania:                   10

Cena netto:                   118 325,19 zł

Cena brutto:                  145 539,98 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu: (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 36 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          11

Nazwa wykonawcy:              "ZYKO-DRÓG" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Żelazna 3, 26-600 Radom

Nr zadania:                   11

Cena netto:                   42 688,49 zł

Cena brutto:                  52 506,84 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu: (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 36 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          12

Nazwa wykonawcy:              BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Nr zadania:                   1

Cena netto:                   269 585,38 zł

Cena brutto:                  331 590,02 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu: (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 36 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          13

Nazwa wykonawcy:              BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Nr zadania:                   2

Cena netto:                   47 323,45 zł

Cena brutto:                  58 207,85 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu: (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 36 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          14

Nazwa wykonawcy:              BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Nr zadania:                   3

Cena netto:                   173 732,16 zł

Cena brutto:                  213 690,55 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu: (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 36 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          15

Nazwa wykonawcy:              BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Nr zadania:                   4

Cena netto:                   207 783,85 zł

Cena brutto:                  251 884,14 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu: (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 36 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          16

Nazwa wykonawcy:              BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Nr zadania:                   5

Cena netto:                   229 604,43 zł

Cena brutto:                  282 413,45 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu: (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 36 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          17

Nazwa wykonawcy:              BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Nr zadania:                   6

Cena netto:                   195 714,41 zł

Cena brutto:                  240 728,73 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu: (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 36 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          18

Nazwa wykonawcy:              BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Nr zadania:                   7

Cena netto:                   134 052,65 zł

Cena brutto:                  164,884,76 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu: (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 36 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          19

Nazwa wykonawcy:              BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Nr zadania:                   8

Cena netto:                   212 512,86 zł

Cena brutto:                  261 390,82 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu; (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 36 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          20

Nazwa wykonawcy:              BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Nr zadania:                   9

Cena netto:                   220 269,00 zł

Cena brutto:                  270 930,87 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu: (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 36 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          21

Nazwa wykonawcy:              BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Nr zadania:                   10

Cena netto:                   109 765,80 zł

Cena brutto:                  135 011,93 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu: (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 36 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Lp.:                          22

Nazwa wykonawcy:              BUDROMEX RADOM Emilia Podsiadła

Adres wykonawcy:              ul. Wolanowska 228, 26-600 Radom

Nr zadania:                   11

Cena netto:                   44 894,92 zł

Cena brutto:                  55 220,75 zł

Inne informacje podlegające odczytaniu: (termin, gwarancja, warunki płatności): okres gwarancji jakości - 36 miesięcy, termin wykonania - 31.08.2017 r., termin płatności - 30 dni

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

Wiesław Nasiłowski
Wójt Gminy Pniewy

Załączniki:

Informacja o treści złożonych ofert [1.24 MB]