Miesięcznik Moje Pniewy ::Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01.07.2020 - 30.06.2021, numer konta::Od 1 września 2020r. odbiór odpadów z Woli Pniewskiej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dla Rejonu nr 1, czyli we wtorki.

Komunikaty

16 maja 2016 12:40 | Komunikaty

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu informuje ...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu informuje , że zgodnie z Art. 66 , Art.62 Ust. 1 pkt . 1 , Art. 63 Ust 1 pkt 12 , Art. . 64 Ust. 1 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j. t. Dz. U. z 2010r. nr 136, poz. 914 ze zm.) podmioty działające...

czytaj więcej »

31 grudnia 2015 08:26 | Komunikaty

informacja

Pniewy, dnia 30.12.2015r. Informacja Zgodnie z dokumentacją podstawowych czynności dotyczących zapytania ofertowego - dostawa paliwa na potrzeby Gminy Pniewy w 2016 roku informuję, że najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma: Stacja Paliw „APOLLO” Zygmunt Frączak, Pniewy...

czytaj więcej »

31 grudnia 2015 08:13 | Komunikaty

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

czytaj więcej »

23 listopada 2015 11:00 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.10.2015. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy.

In.271.10.2015 Pniewy, 2015-11-06 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.10.2015. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy.

czytaj więcej »

15 października 2015 14:17 | Komunikaty

Informacja o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: nr 293 położonej w miejscowości Osieczek i nr 60 i 61 położonych w miejscowości Budki Petrykowskie

Pniewy, dnia 15 października 2015 r. GG.6840.2.2015 Ogłoszenie Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 782 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku...

czytaj więcej »

15 października 2015 11:03 | Komunikaty

Informacja o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek nr 227, 256 i 303 w miejscowości Jeziora.

Pniewy, dnia 15 października 2015 r. GG.6840.1.2015 Ogłoszenie Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 782 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku...

czytaj więcej »

10 września 2015 14:57 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.09.2015. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni asfaltowej z uzupełniniem podbudowy na drodze w kierunku od trasy 50 do Jeziory (Śreniawa).

In.271.09.2015 Pniewy, 2015-09-09 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.09.2015. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni asfaltowej z uzu

czytaj więcej »