Komunikaty

14 sierpnia 2015 08:05 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.07.2015. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze w miejscowości Wilczoruda Parcela i Michrów Stefów.

In.271.07.2015 Pniewy, 2015-08-13 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.07.2015. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze w miejscowości...

czytaj więcej »

10 sierpnia 2015 12:07 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.05.2015. Nazwa zadania: Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Pniewy i odwóz po tych samych trasach po zajęciach szkolnych - w ramach zamkniętych przewozów

In.271.05.2015 Pniewy, 2015-07-22 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.05.2015. Nazwa zadania: Dowóz dzieci z terenu gminy Pniewy do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie...

czytaj więcej »

30 lipca 2015 12:19 | Komunikaty

INFORMACJA

Zgodnie z protokołem z otwarcia ofert z dnia 29.07.2015 r. dotyczącego sprzedaży Równiarki drogowej marki Volvo VHK310, nr seryjny 43101/6083 z uwagi na fakt, iż nie została złożona żadna ważna oferta uznaje się przetarg za nieważny. Wiesław Nasiłowski Wójt Gminy Pniewy ...

czytaj więcej »

21 lipca 2015 08:54 | Komunikaty

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) Wójt Gminy Pniewy podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 21 lipca 2015 r. do dnia 10 sierpnia 2015 r. zostaje wywieszony wykaz nieruchomości...

czytaj więcej »

14 lipca 2015 09:41 | Komunikaty

Informacja

Pniewy, dn. 14.07.2015r. Informacja Urząd Gminy Pniewy, informuje o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Gminy Pniewy: Równiarki drogowej marki Volvo VHK310, nr seryjny 43101/6083. Wiesław Nasiłowski Wójt Gminy Pniewy

czytaj więcej »

12 czerwca 2015 14:32 | Komunikaty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. „Sporządzenia/uaktualnienia gminnego programu opieki nad zabytkami wraz z kartami gminnej ewidencji zabytków Gminy Pniewy”

Informacja Zgodnie z dokumentacją podstawowych czynności dotyczących zapytania ofertowego z dnia 01.06.2015r. – „Sporządzenia/uaktualnienia gminnego programu opieki nad zabytkami wraz z kartami gminnej ewidencji zabytków Gminy Pniewy” informuję, że najkorzystniejszą ofertę...

czytaj więcej »

03 czerwca 2015 11:14 | Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.03.2015. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy

In.271.03.2015 Pniewy, 2015-06-01 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.03.2015. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy 1. Działając...

czytaj więcej »