Miesięcznik Moje Pniewy ::Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01.07.2020 - 30.06.2021, numer konta::Od 1 września 2020r. odbiór odpadów z Woli Pniewskiej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dla Rejonu nr 1, czyli we wtorki.

Komunikaty

18 kwietnia 2017 15:24 | Komunikaty

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.1.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy

In.271.1.2017 Pniewy, 2017-04-18 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.1.2017. Nazwa zadania: Położenie nawierzchni emulsyjno - grysowej oraz asfaltowej na drogach gminy Pniewy Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy...

czytaj więcej »

09 marca 2017 12:47 | Komunikaty

INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: R.Oś.6140.18.2017, nazwa zadania: Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Pniewy w roku 2017

R.Oś.6140.2.2017 Pniewy, 09.03.2017 r. Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn....

czytaj więcej »

28 lutego 2017 12:03 | Komunikaty

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Pniewy w roku 2017

Pniewy, dnia 28.02.2017 r. R.Oś.6140.1.2017 Informujemy, że zapytanie ofertowe nr R.Oś.6140.1.2017 na „Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Pniewy w roku 2017” zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert spełniających wymagania zapytania ofertowego.

czytaj więcej »

24 lutego 2017 14:04 | Komunikaty

INFORMACJA O WYNIKU

R.Oś.6233.7.2016 Pniewy, 24.02.2017 r. Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015

czytaj więcej »

24 stycznia 2017 14:38 | Komunikaty

INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: R.Oś.6233.6.2016, nazwa zadania: Wywóz odpadów stałych z nieruchomości użyteczności publicznej na terenie Gminy Pniewy w roku 2017.

R.Oś.6233.6.2016 Pniewy, 03.01.2017 r. Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015

czytaj więcej »

24 stycznia 2017 14:37 | Komunikaty

INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: R.Oś.6140.18.2017, nazwa zadania: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pniewy oraz zapewnienie im opieki w roku 2017.

R.Oś.6140.18.2016 Pniewy, 03.01.2017 r. Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn....

czytaj więcej »

23 stycznia 2017 16:09 | Komunikaty

INFORMACJA O WYNIKU

R.Oś.6230.1.2017 (19) Pniewy, 20.01.2017 r. Gmina Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy INFORMACJA O WYNIKU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn....

czytaj więcej »

30 grudnia 2016 13:06 | Komunikaty

Informacja dotycząca zapytania ofertowego na dostawę paliwa na potrzeby Gminy Pniewy w 2017 roku

Pniewy, dnia 30.12.2016r. Informacja Zgodnie z dokumentacją podstawowych czynności dotyczących zapytania ofertowego - dostawa paliwa na potrzeby Gminy Pniewy w 2017 roku informuję, że najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma: Michał Koza, Paliwa Ciekłe Pniewy 4A, 05-652 Pniewy. ...

czytaj więcej »