Miesięcznik Moje Pniewy ::Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01.07.2020 - 30.06.2021, numer konta::Od 1 września 2020r. odbiór odpadów z Woli Pniewskiej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dla Rejonu nr 1, czyli we wtorki.

Aktualności

10 listopada 2020 14:12 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Informacja o XXXVII Sesji Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 16 listopada 2020 r. o godz. 15.30

Uprzejmie informuje o XXXVII Sesji Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 16 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w formie obrad online  zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374, z późn. zm.).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i sprawdzenie praworządności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr XXXV.2020 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 2 października 2020 r.
  4. Przyjęcie protokołu nr XXXVI.2020 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 26 października 2020 r.
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  6. Zapytania Radnych do sprawozdania Wójta.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1.    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok,

7.2.    obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok,

7.3.     ustalenia opłat za pobyt dzieci i wyżywienie w Żłobku Samorządowym prowadzonym przez Gminę Pniewy,

7.4.    organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pniewy,

7.5.    wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 49/1, położonej we wsi Pniewy, gmina Pniewy w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej  własność gminy.  

    8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

    9. Sprawy bieżące, wolne wnioski i informacje.

    10. Zakończenie sesji.

                              Przewodniczący Rady Gminy Pniewy

                                       /-/ Grzegorz Sowiński

Przeczytano: 236 razy.| Wydrukuj|Do góry