Miesięcznik Moje Pniewy ::Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01.07.2020 - 30.06.2021, numer konta::Od 1 września 2020r. odbiór odpadów z Woli Pniewskiej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dla Rejonu nr 1, czyli we wtorki.

Aktualności

09 listopada 2020 17:37 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu

Uprzejmie informuje, że w dniu 12 listopada 2020 roku (czwartek) o godz. 900 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu  w formie obrad online  zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374, z późn. zm.).

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Propozycje stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 rok.
  1. Analiza projektów uchwał przed Sesją Rady Gminy w sprawie:

4.1.ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

4.2.wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pniewy na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

4.3.wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 49/1, położonej we wsi Pniewy w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.

  1. Wolne wnioski i sprawy różne.
  2. Zamknięcie posiedzenia.                                                                                           

                               Przewodnicząca Komisji Rolnictwa

                                         /-/ Urszula Lesiak

Przeczytano: 158 razy.| Wydrukuj|Do góry