Miesięcznik Moje Pniewy ::Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01.07.2020 - 30.06.2021, numer konta::Od 1 września 2020r. odbiór odpadów z Woli Pniewskiej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dla Rejonu nr 1, czyli we wtorki.

Aktualności

11 września 2020 09:42 | Aktualności

Informacje w sprawie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach przypomina o możliwości złożenia wniosku o ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
na okres zasiłkowy 2020/2021 tj. od listopada 2020 r. do października 2021 r.

            Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł
na osobę, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności – 764,00 zł na osobę.

            Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną i dochodową rodziny m.in.:

–        wyrok sądu o rozwodzie i alimentach

–        zupełny akt urodzenia dziecka (w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany)

–        PIT 11 za 2019 r.

–        świadectwa pracy, umowy zlecenia za 2019 r., 2020 r. (w przypadku utraty dochodu)

–        zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach za drugi miesiąc pracy (w przypadku podjęcia pracy po 2019 r.)

–        nakaz podatkowy za 2019 r

–        inne dokumenty, oświadczenia zależne od sytuacji danej osoby

 

            Do końca listopada 2020 r. można składać wnioski o świadczenie DOBRY START
tzw. wyprawka szkolna. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Prosimy zatem o terminowość.

 

            Jednocześnie przypominamy, że NIE TRZEBA w tym roku tj. 2020 składać kolejnych wniosków o ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+.

            Na podstawie wniosku złożonego w 2019 r. świadczenia zostały Państwu przyznane do 31.05.2021 r. Nowe wnioski o 500+ przyjmowane będą dopiero od:

1 lutego 2021 r. - wnioski elektroniczne,

1 kwietnia 2021 r. - wnioski papierowe.

 

            W GOPS Pniewy można ubiegać się ponadto o przyznanie prawa do:

        zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny.

 

 

Szczegółowe informacje na temat świadczeń, niezbędnych dokumentów uzyskać można w siedzibie GOPS (budynek Urzędu Gminy), bądź telefonicznie pod numerem telefonu 48 668 64 24 w. 122.

Przeczytano: 134 razy.| Wydrukuj|Do góry