Miesięcznik Moje Pniewy ::Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01.07.2020 - 30.06.2021, numer konta::Od 1 września 2020r. odbiór odpadów z Woli Pniewskiej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dla Rejonu nr 1, czyli we wtorki.

Aktualności

09 września 2020 15:18 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Uprzejmie informuje, że w dniu 11 września 2020 r. (piątek) o godz. 1400 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno -  Gospodarczego Rady Gminy Pniewy w formie obrad online  zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374, z późn. zm.).

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  1. Analiza projektów uchwał przed Sesją Rady Gminy w sprawie:

3.1.uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy.

  1. Wolne wnioski i sprawy różne.
  2. Zamknięcie posiedzenia.

 

                          Przewodniczący Komisji Budżetu

                              /-/Jarosław Piotrkiewicz

Przeczytano: 112 razy.| Wydrukuj|Do góry