Miesięcznik Moje Pniewy ::Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01.07.2020 - 30.06.2021, numer konta::Od 1 września 2020r. odbiór odpadów z Woli Pniewskiej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dla Rejonu nr 1, czyli we wtorki.

Aktualności

02 września 2020 13:01 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Informacja o XXXIII Sesji Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 3 września 2020 r. o godz. 14.00

Uprzejmie informuję o XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Pniewy, zwołanej na wniosek Wójta Gminy Pniewy zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020.713 t.j.), która odbędzie się w dniu 3 września 2020 r. (czwartek) o godz. 1400 w formie obrad online  zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374, z późn. zm.).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i sprawdzenie praworządności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1.    zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2020,

3.2.    przekazania zgodnie z właściwością wystąpienia Pani M.B. z dnia 29 czerwca 2020 roku przekazanego do Wydziału Nadzoru Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatura w Radomiu w sprawie publikacji treści Uchwały Nr XXIX.156.20 Rady Gminy Pniewy z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Pniewy,

3.3.    rozpatrzenia skargi Pana T.W. ma działania Wójta Gminy Pniewy.

     4. Zakończenie sesji.

                        Przewodniczący Rady Gminy Pniewy

                             /-/ Grzegorz Sowiński

Przeczytano: 177 razy.| Wydrukuj|Do góry