Aktualności

24 lipca 2020 12:18 | Aktualności

Odbiór techniczny drogi gminnej w Kruszewku

23 lipca 2020r nastąpił odbiór techniczny przebudowanego odcinka drogi gminnej w Kruszewku. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Pniewy pozyskała dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w kwocie 125 000,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 467 263,78 zł.

Przebudowie poddany został odcinek o długości 1015,53 mb. Powstała 4,5 m jezdnia z obustronnymi poboczami gruntowymi  o szerokości 0,75 m.  Powierzchnia jezdni została wykonana z dwóch warstw asfaltowych o łącznej grubości 8 cm, na uzupełnionej podbudowie o grubości 25 cm.

W odbiorze uczestniczył Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak, Inspektor nadzoru Krzysztof Bednarski, przedstawiciele wykonawcy Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno - Drogowych w Grójcu Sp. z o.o., projektant Łukasz Widalski oraz pracownicy Urzędu Gminy Pniewy Izabella Smereczyńska i Krzysztof Wiśniewski.

Przeczytano: 134 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: