Aktualności

17 lipca 2020 12:08 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Informacja o XXXI Sesji Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 r. o godz. 10.00

Uprzejmie informuję o XXXI Sesji Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 r. (piątek) o godz. 1000 w formie obrad online  zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374, z późn. zm.).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i sprawdzenie praworządności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  4. Zapytania Radnych do sprawozdania Wójta.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1.    zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2020,

5.2.    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu,

5.3.    organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pniewy,

5.4.    obniżenia pensum Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruszewie na rok szkolny 2020/2021,

5.5.    stanowiska Rady Gminy Pniewy dotyczącego budowy budynku gospodarczego na działce o nr ewidencyjnym 132/21, położonej we wsi Michrów, gmina Pniewy o pow. 0,1101 ha,

5.6.    stanowiska Rady Gminy Pniewy dotyczącego budowy budynku gospodarczego na działce o nr ewidencyjnym 109/55, położonej we wsi Natalin, gmina Pniewy o pow. 0,1000 ha,

5.7.    nadania nazwy ulicy we wsi Natalin, gm. Pniewy,

5.8.    przekazania zgodnie z właściwościami skargi Pana W.C. na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach.

       6.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

       7.Sprawy bieżące, wolne wnioski i informacje.

       8.Zakończenie sesji.

 

                                          Przewodniczący Rady Gminy Pniewy

                                                /-/ Grzegorz Sowiński

Przeczytano: 132 razy.| Wydrukuj|Do góry