Aktualności

24 czerwca 2020 14:18 | Aktualności

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Pniewy.

W dniu 24 czerwca 2020r. odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Pniewy. Była to sesja absolutoryjna.

Rada Gminy Pniewy jednogłośnie udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Pniewy Ireneuszowi Szymczakowi  za rok 2019 oraz jednogłośnie udzieliła absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Pod głosowanie w trakcie sesji pod głosowanie przedstawione zostały:

  1. Uchwała w sprawie  udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pniewy za rok 2019.
  2. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
  3. Informacja z wykonania budżetu za 2019 r. przez GOPS Pniewy.
  4. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Warszawie, w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Pniewy sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2019 r.
  5. Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pniewy w sprawie udzielenia absolutorium.
  6. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej.
  7. Dyskusja na temat przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.
  8. Odczytanie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
  9. Odczytanie i podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
  10. Uchwała w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pniewy na rok 2020.

Debatowano także nad Raportem o stanie Gminy Pniewy za rok 2019.

Przeczytano: 143 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: