Aktualności

22 czerwca 2020 17:38 | Aktualności

Wyprawka szkolna "Dobry Start"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach przypomina o możliwości złożenia wniosku o wyprawkę szkolną tzw. 300+ z Programu „Dobry Start”.

 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

WAŻNE!!!

Rodzic składa jeden wniosek na wszystkie dzieci uprawnione do świadczenia.

Wniosek o świadczenie dobry start  można składać:

  • od 1 lipca - online przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz
  •  od 1 sierpnia - drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w siedzibie GOPS (budynek Urzędu Gminy, I piętro) lub za pośrednictwem poczty.

WAŻNE!!!

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Przypominamy również, że od 1 lipca online oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną można  składać także wnioski o zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny.

 

WAŻNE!!!

Przyjmowane będą tylko poprawnie wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów.

 

Jednocześnie informujemy, że wnioski o świadczenie wychowawcze tzw. 500+ na kolejny okres zasiłkowy, będą przyjmowane dopiero w 2021 r:

  • od 1 lutego – online oraz
  • od 1 kwietnia - drogą tradycyjną (w formie papierowej)

 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

 

Wzór wniosku o ustalenie prawa do ŚWIADCZENIA DOBRY START

https://www.gov.pl/attachment/98c12491-999b-4ac5-b213-beaf4e711062

Przeczytano: 134 razy.| Wydrukuj|Do góry