Aktualności

25 maja 2020 17:06 | Aktualności

Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach oraz placówkach gastronomicznych w czasie stanu epidemii SARS –CoV-2

Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują żadnych odstępstw (zwolnień) od obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłatę należy wnieść w wysokości ustalonej przed wydaniem zezwolenia lub naliczonej na podstawie złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 r.

Terminy wskazane w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

  • II rata – do 31 maja
  • III rata – do 30 września

 są obowiązujące.

Przeczytano: 277 razy.| Wydrukuj|Do góry