Aktualności

22 maja 2020 13:50 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdowia i Opieki Społecznej

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1500 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w formie obrad online  zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374, z późn. zm.).

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  1. Analiza projektów uchwał przed Sesją Rady Gminy w sprawie:

3.1.zatwierdzenia realizacji projektu ŻŁOBEK DLA GMINY PNIEWY! finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy” Działanie 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”oraz wniesienia wkładu własnego.

  1. Wolne wnioski i sprawy różne.
  2. Zamknięcie posiedzenia.

                                                 Przewodnicząca Komisji Oświaty

                                                       /-/ Mariola Sitarek

Przeczytano: 237 razy.| Wydrukuj|Do góry