Aktualności

25 marca 2020 14:17 | Aktualności

KOMUNIKAT KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PNIEWACH


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na dzień 25.03.2020r na terenie gminy Pniewy znajdują się trzy osoby objęte kwarantanną w związku z podejrzeniem wirusa COVID 19.

Jedna osoba przebywa na kwarantannie medycznej, oczekuje na wynik testu z Powiatowej Stacji Epidemiologicznej. Osobie tej udzielono pomocy rzeczowej w formie zakupu potrzebnych leków i artykułów medycznych w dniu zgłoszenia .Codziennie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej utrzymują częsty kontakt telefoniczny z tą osobą, ponieważ nadal są zgłaszane potrzeby  zakupu  dodatkowych leków  i artykułów medycznych, które dowożą sukcesywnie pracownicy socjalni.

Druga osoba przebywa na kwarantannie w związku z przekroczeniem granicy- współpracownik z osobą mającą kontakt z osobą zakażoną. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktują się codziennie z osobą w celu uzyskania informacji o stanie zdrowia  i potrzebach związanych z przebywaniem na kwarantannie. Osoba do chwili obecnej nie zgłaszała żadnej potrzeby pomocy. Stan zdrowia jest dobry.

Trzecia osoba przebywa na kwarantannie w związku z przekroczeniem granicy- bezpośredni kontakt z osobą zakażoną. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktują się codziennie z osobą w celu uzyskania informacji o stanie zdrowia  i potrzebach związanych z przebywaniem na kwarantannie. Osoba do chwili obecnej nie zgłaszała żadnej potrzeby pomocy. Stan zdrowia jest dobry.

Ponadto, dla zachowania bezpieczeństwa własnego i swoich bliskich, zalecamy ograniczenie wychodzenia z domu do niezbędnego minimum.

 

Kierownik GOPS

Bogusława Kawecka

Przeczytano: 1482 razy.| Wydrukuj|Do góry