Aktualności

12 lutego 2020 11:56 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  1. Analiza projektów uchwał przed Sesją Rady Gminy w sprawie:

3.1.przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020 w Gminie Pniewy,

3.2.wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy,

3.3.wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy,

3.4.ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,

3.5.ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

  1. Wolne wnioski i sprawy różne.
  2. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                          Przewodnicząca Komisji Rolnictwa

                                                                                  /-/ Urszula Lesiak

 

Przeczytano: 432 razy.| Wydrukuj|Do góry