Aktualności

12 lutego 2020 11:29 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na XXIII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i sprawdzenie praworządności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr XXII.2020 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 27 stycznia 2020 r.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Zapytania Radnych do sprawozdania Wójta.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1.    zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2020,

6.2.    przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020 w Gminie Pniewy,

6.3.    wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy,

6.4.    wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.

      7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

      8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i informacje.

      9. Zakończenie sesji.

 

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                       /-/ Grzegorz Sowiński

Przeczytano: 396 razy.| Wydrukuj|Do góry