Miesięcznik Moje Pniewy ::Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01.07.2020 - 30.06.2021, numer konta::Od 1 września 2020r. odbiór odpadów z Woli Pniewskiej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dla Rejonu nr 1, czyli we wtorki.

Aktualności

31 grudnia 2019 14:41 | Aktualności

Budżet na 2020 zatwierdzony

W dniu 30 grudnia 2019r odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Pniewy, podczas której został jednogłośnie przegłosowany budżet na 2020 rok.

Zgodnie z nową Uchwałą Budżetową Gminy Pniewy na rok 2020 dochody w roku 2020 wyniosą 26.724.802,83 zł w tym:
- dochody własne w kwocie: 11.653.605,83 zł
- dotacje na zadania zlecone w kwocie: 6.994.553,00 zł

- dotacje na zadanie własne gminy w kwocie: 161.588,00 zł

- dotacje w ramach programów z udziałem środków europejskich w kwocie: 186.300,00 zł

- subwencja ogólna w kwocie: 6.367.811,00 zł.

Wydatki zostały ustalone na poziomie 25.912.002,83 zł, w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 23.341.859,09 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.570.143,74 zł.

Plan wydatków przedstawia się następująco:

 1. Rolnictwo i łowiectwo – 70.901,32 zł;
 2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 70.000,00 zł;
 3. Transport i łączność – 3.012.638,92 zł;
 4. Gospodarka mieszkaniowa – 58.530,09 zł;
 5. Działalność usługowa – 114.230,39 zł;
 6. Administracja publiczna – 3.211.268,69 zł;
 7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 987,00 zł;
 8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 323.361,00 zł;
 9. Obsługa długu publicznego – 103.200,00 zł;
 10. Różne rozliczenia – 110.225,00 zł;
 11. Oświaty i wychowanie – 7.638.357,61 zł;
 12. Ochrona zdrowia – 87.685,00 zł;
 13. Pomoc społeczna – 1.174.322,75 zł;
 14. Edukacyjna opieka wychowawcza – 34.500,00 zł;
 15. Rodzina – 7.181.592,75 zł;
 16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.219.825,78 zł;
 17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 425.376,98 zł;
 18. Kultura fizyczna – 75.000,00 zł.

Istniejąca nadwyżka budżetowa w kwocie 812.800,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.

Przeczytano: 948 razy.| Wydrukuj|Do góry