Aktualności

16 grudnia 2019 12:31 | Aktualności

"Nie czekam na to co mi los da" - realizacja projektu na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej

W dniu 01 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Pniewy ruszył projekt „Nie czekam na to co mi los da” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt ten będzie realizowany do końca grudnia 2020 r. w naszej gminie na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych.

Projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach w partnerstwie z Fundacją Sportu, Zdrowia i Turystyki EST w Warszawie.

Przeprowadzono diagnozę indywidualnych potrzeb  20-tu uczestników projektu, zostały zawarte kontrakty socjalne z osobami uczestniczącymi w projekcie. Osoby wybrane do projektu otrzymają wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych, które będą udzielane w trakcie działań aktywizujących.

W dniach 09 – 13 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy przeprowadzono 40 -to godzinne szkolenie pt. „Sieciowe metody poszukiwania pracy”, które poprowadził Pan Grzegorz Próchnicki a także prowadzone były spotkania indywidualne z uczestnikami. Prowadził je Pan Marcin Lewiński. Uczestnicy w trakcie szkolenia korzystali z nowoczesnych tabletów, które każdy otrzymał na własność po zakończeniu szkolenia wraz z certyfikatem ukończenia.

W dniu 18-tego i 20-tego grudnia 2019 r. uczestnicy wyjadą na warsztaty wizerunku do Warszawy.

Po tym etapie, w przyszłym roku uczestnicy odbywać będą szkolenia podnoszące, zmieniające lub uzupełniające kwalifikacje zawodowe wg przeprowadzonej diagnozy potrzeb. Podczas trwania aktywizacji uczestnicy będą objęci wsparciem  psychologicznym i rozwojowym. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i certyfikaty. Osoby uczestniczące w projekcie zostaną przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy – uczestnicy wyjadą na szkolenie wyjazdowe, otrzymają zakwaterowanie, posiłki, zajęcia zdrowotne i rekreacyjne.

loga.jpg

Projekt NIE CZEKAM NA TO CO MI LOS DA jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Przeczytano: 586 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: