Aktualności

13 grudnia 2019 15:06 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na XX Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Uprzejmie zapraszam na XX Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i sprawdzenie praworządności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr XIX.2019 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 5 grudnia 2019 r.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1.    zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2019,

4.2.    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu,

4.3.    określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pniewy w roku szkolnym 2019/2020,

4.4.    przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pniewy na lata 2019-2032”.

        5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

        6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i informacje.

        7. Zakończenie sesji.

        8. Spotkanie Wigilijne.

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                    /-/ Grzegorz Sowiński

 

Przeczytano: 514 razy.| Wydrukuj|Do góry