Aktualności

29 listopada 2019 15:23 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Uprzejmie zapraszam na XIX Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i sprawdzenie praworządności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr XVIII.2019 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 7 listopada 2019 r.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Zapytania Radnych do sprawozdania Wójta.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1.    zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2019,

6.2.    trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pniewy przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji,

6.3.    wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz ustalenia okresu udzielenia tej dotacji w wyższej wysokości.

       7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

       8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i informacje.

       9. Zakończenie sesji.

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                      /-/ Grzegorz Sowiński

 

Przeczytano: 513 razy.| Wydrukuj|Do góry