Aktualności

25 października 2019 15:08 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na posiedzenie Wspólnej Komisji

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 października 2019 r. (środa) o godz. 900 w  Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Wspólnej Komisji Rady Gminy Pniewy.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  1. Propozycje stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok.
  2. Analiza projektów uchwał przed Sesją Rady Gminy w sprawie:

4.1.trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pniewy przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

4.2.uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2020 rok.

4.3.regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach   prowadzonych przez Gminę Pniewy.

4.4.utworzenia Żłobka Samorządowego w Kruszewie i ustalenia statutu żłobka.

4.5.określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym  kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Pniewy publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych  oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

       5. Sprawy różne i wolne wnioski.

  1. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          /-/Grzegorz Sowiński

Przeczytano: 584 razy.| Wydrukuj|Do góry