Aktualności

23 października 2019 13:14 | Aktualności

Zwiększony zakres prac remontowych w PSP w Kruszewie

W Publicznej Szkole Podstawowej w Kruszewie trwają prace remontowe, mające na celu dostosowanie części budynku na potrzeby niepublicznego punktu przedszkolnego. W trakcie postępujących prac okazało się, że w budynku wadliwy jest również dach.  W wykonanej ekspertyzie stanu technicznego dachu wykryto następujące uszkodzenia i nieprawidłowości:

  • Wadliwe wykonane obróbki przewodów wentylacyjnych – woda opadowa poprzez nieszczelności przedostaje się do wnętrz obiektu zalewając ściany kominowe i elementy konstrukcji drewnianej. Stwierdzono zawilgocenie elementów drewnianych.
  • Stwierdzono uszkodzenia elementów drewnianych konstrukcji drewnianej w postaci pęknięć podłużnych – wzdłuż włókien – słupów, krokwi i płatwi na skutek skurczu drewna od wpływów temperatury i wilgoci.
  • Stwierdzono brak konserwacji drewna.
  • Stwierdzono korozję biologiczną elementów konstrukcji drewnianej belek i krokwi.
  • Stwierdzono uszkodzenia drewna zniszczonego przez grzyby i owady.

 

Jako przyczyny takiego stanu wymieniono m.in.: nieszczelności pokrycia dachowego wokół kominków wentylacyjnych, brak odpowiedniej konserwacji drewna, występowanie grzybów i pleśni.  Ze względu na okoliczności zagrażające bezpieczeństwu użytkowników, zalecono remont kapitalny dachu.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej miała możliwość osobistego zapoznania się ze stanem technicznym budynku podczas swojego wyjazdowego posiedzenia w dniu 16 października 2019r.

Mając na uwadze powyższe, czas trwania remontu w PSP w Kruszewie ulegnie wydłużeniu. Zwiększy się również koszt całej inwestycji, jednak prace te są nieuniknione, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie budynku i bezpieczeństwo jego użytkowników.

 

Źródło: Espertyza stanu technicznego dachu, mgr inż. arch. Stanisława Tadzik, październik 2019.

Przeczytano: 575 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: