Aktualności

08 października 2019 15:11 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 11 października 2019 (piątek) o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Zaopiniowanie podziału nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół z terenu gminy Pniewy z okazji Dania Edukacji Narodowej.
  4. Analiza projektów uchwał przed Sesją Rady Gminy w sprawie:

4.1. określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pniewy,

4.2.  utworzenia Żłobka Samorządowego w Kruszewie i ustalenia statutu żłobka,

4.3. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących gimnastykę korekcyjną w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pniewy oraz dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pniewy.

        5. Wolne wnioski i sprawy różne.

        6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

                                                                                                 Przewodnicząca Komisji Oświaty

                                                                                                        /-/ Mariola Sitarek

 

Przeczytano: 420 razy.| Wydrukuj|Do góry