Aktualności

05 września 2019 14:31 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na XVI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 13 września 2019 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na XVI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 13 września 2019 r. (piątek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami.
  4. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1.    uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy,

5.2.    zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2019,

5.3.    zaciągnięcia długoterminowego kredytu,

5.4.    stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Wojciecha Siemiona w Kruszewie.

      6. Wnioski i interpelacje.

      7. Sprawy różne.

      8. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                      /-/ Grzegorz Sowiński

 

Przeczytano: 477 razy.| Wydrukuj|Do góry