Aktualności

02 września 2019 15:04 | Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Nowy rok szkolny 2019/2020 jest wyjątkowy ze względu na wygaśnięcie gimnazjum oraz na liczne prace, jakie trwają lub są zaplanowane do przeprowadzenia w poszczególnych szkołach.

W PSP w Karolewie trwają obecnie prace remontowe części zajmowanej przez niepubliczny punkt przedszkolny oraz pomieszczeń obecnie niewykorzystywanych, które zostaną zaadoptowane na sale szkolne.

PSP Kruszew zajęła pomieszczenia i salę gimnastyczną po wygaszonym gimnazjum, natomiast w części sal, zajmowanych dotychczas przez szkołę podstawową, trwają prace remontowe, celem których jest ich dostosowanie na potrzeby niepublicznego punktu przedszkolnego. Lokal w domu nauczyciela, w którym do tej pory funkcjonowało przedszkole będzie zaadoptowany na cele żłobka samorządowego. 

Na grudzień 2019r zaplanowane są także prace modernizacyjne w PSP w Ciechlinie, wskutek których zostaną zaadoptowane pomieszczenia na potrzeby niepublicznego punktu przedszkolnego.

W uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego w szkołach z terenu gminy Pniewy udział wzięli Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak i Sekretarz Maciej Michalski.  Życzyli oni wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom owocnej i miłej współpracy w kolejnych 10 miesiącach nauki. Ponadto Wójt Gminy Pniewy podczas uroczystości w PSP w Kruszewie podziękował ustępującym dyrektorom Pani Ewie Wójcik i Panu Zdzisławowi Białackiemu za wieloletnią pracę na rzecz szkoły podstawowej i gimnazjum. Wręczył również oficjalne powołanie dla Pani Agaty Walczak na dyrektora PSP w Kruszewie. Pierwszoklasiści z Kruszewa złożyli ślubowanie i zostali przyjęci w poczet uczniów.

Wszystkim szkołom zostały przekazane komputery zakupione w ramach realizowanego przez Gminę Pniewy projektu „Ja w Internecie”.

Przeczytano: 599 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: