Aktualności

23 sierpnia 2019 15:02 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na XV Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na XV Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami.
  4. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta.
  5. Przyjęcie protokołu nr XII.2019 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 8 lipca 2019 r.
  6. Przyjęcie protokołu nr XIII.2019 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 25 lipca 2019 r.
  7. Przyjęcie protokołu nr XIV.2019 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 9 sierpnia 2019 r.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1.    zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2019,

8.2.    organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pniewy,

8.3.    ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pniewy po 1 września 2019 r.

      9. Wyrażenie opinii w sprawie budowy budynku gospodarczego wraz z budynkiem mieszkalnym w miejscowości Michrówek.

     10. Wnioski i interpelacje.

     11. Sprawy różne.

     12. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   /-/ Grzegorz Sowiński

 

Przeczytano: 529 razy.| Wydrukuj|Do góry