Aktualności

24 lipca 2019 13:06 | Aktualności

Dotacje na rzecz lokalnych społeczności

W dniu 18 lipca br. zostały podpisane umowy w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.  Wsparcie na realizację zadań istotnych dla lokalnych społeczności otrzymało 5 sołectw z terenu Gminy Pniewy: Wilczoruda, Teodorówka, Ciechlin, Michrów i Pniewy. W Wilczorudzie zostanie wyremontowany dach na strażnicy OSP i doposażona zostanie kuchnia, znajdująca się w strażnicy.  Sołectwo Teodorówka przeznaczy otrzymane środki na wymianę bramy wjazdowej i utwardzenie podjazdu do budynku po szkole w Wilczorudzie – Parceli, w którym swoją siedzibę ma Klub Senior+.  Mieszkańcy Ciechlina zdecydowali zaś o przeznaczeniu dotacji na utwardzenie podjazdu do strażnicy OSP. Sołectwo Pniewy zakupi 4 nowe wiaty przystankowe. Sołectwo Michrów wesprze natomiast działalność Koła Gospodyń Wiejskich „Michrowianki” poprzez zakup strojów dla wszystkich członkiń KGW oraz doposażenie świetlicy w Michrowie. Wszystkie sołectwa otrzymały wsparcie w wysokości 10 000,00 zł, co stanowi maksymalnie 50% kosztów danego zadania. Pozostałe koszty zostaną pokryte z funduszy sołeckich i budżetu Gminy Pniewy.
Dwa dni wcześniej tj. 16 lipca br. została podpisana umowa na prace remontowe w strażnicy OSP Konie w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2019”.

Ze strony Województwa Mazowieckiego podpisy pod umowami złożył Wicemarszałek Rafał Rajkowski. Gminę Pniewy reprezentowali Wójt Ireneusz Szymczak i Skarbnik Agata Grzejszczyk.

Przeczytano: 696 razy.| Wydrukuj|Do góry