Aktualności

17 lipca 2019 14:07 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na XIII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami.
  4. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta.
  5. Przyjęcie protokołu nr XI.2019 z Sesji Rady Gminy Pniewy z dnia 28 czerwca 2019 r.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1.    zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2019,

6.2.    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu,

6.3.    ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty miejscowej oraz zasad poboru tej opłaty,

6.4.    w sprawie nadania statutu Gminy Pniewy,

6.5.    rozpatrzenia skargi Pani A.S. na działania Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach.

        7. Stanowisko Rady Gminy Pniewy w sprawie trudnej sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w Gminie Pniewy.

        8.Wnioski i interpelacje.

        9. Sprawy różne.

      10. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                           Grzegorz Sowiński

 

 

Przeczytano: 667 razy.| Wydrukuj|Do góry