Aktualności

04 lipca 2019 12:32 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Rady Gminy Pniewy

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 8 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1430 w  Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno -  Gospodarczego Rady Gminy Pniewy.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  1. Analiza projektu uchwały przed Sesją Nadzwyczajną Rady Gminy w sprawie:

3.1.zatwierdzenia realizacji projektu NIE CZEKAM NA TO CO MI LOS DA finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wniesienia wkładu własnego.

  1. Zamknięcie posiedzenia.

Przeczytano: 550 razy.| Wydrukuj|Do góry