Aktualności

21 czerwca 2019 12:46 | Aktualności

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Pniewy.

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 900 w  Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Pniewy.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  1. Debata nad Raportem o stanie Gminy Pniewy za rok 2018.
  2. Analiza projektów uchwał przed Sesją Rady Gminy w sprawie:

4.1.zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2019.

4.2.zasad i trybu wprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy    Pniewy.

4.3.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczenia o powierzchni użytkowej 15,28 m2 dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji na okres 3 lat.

4.4.wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII.37.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 21 marca 2019 r. dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, w związku z przystąpieniem Gminy Pniewy do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.
  2. Zamknięcie posiedzenia.

Przeczytano: 590 razy.| Wydrukuj|Do góry